Pamiętajmy o ubezpieczeniach majątkowych

Mieszkanie, a zwłaszcza własny dom jest zazwyczaj najcenniejszym składnikiem majątku, jaki posiadamy, nawet jeśli jest obciążony hipoteką na rzecz banku. W mieszkaniu mogą się wydarzyć różnego rodzaju szkody, może przykładowo nastąpić awaria naszej pralki i pięknie wykończone mieszkanie zostanie zalane. Podobne awarie, w wyniku których i nasze mieszkanie zostanie zniszczone, mogą się też zdarzyć u naszych sąsiadów. Oprócz starań o uniknięcie tego typu przykrych zdarzeń, możemy też sobie w pewnym stopniu zrekompensować straty powstałe wtedy, gdy już do nich dojdzie, oczywiście jeśli nie doszło do nich z powodu naszego rażącego niedbalstwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku domów jednorodzinnych, które dodatkowo narażone są na szkody powstałe w wyniku silnych wiatrów, ulewnych dreszczów, osunięcia się ziemi i innych klęsk żywiołowych. Pakiety ubezpieczeń majątkowych często obejmują również ubezpieczenia od kradzieży oraz zniszczenia ruchomości znajdujących się w domu, choć z reguły skutkuje to podwyższeniem składki. Warto też zauważyć, że duża część z nas jest niejako zmuszona do zawarcia ubezpieczenia nieruchomości, przynajmniej od ognia i zdarzeń losowych, gdyż wymaga tego bank, który udzielił nam kredytu mieszkaniowego. Jednak zawsze warto skorzystać z ubezpieczeń majątkowych, gdyż w końcu mieszkanie spełnia jedną z naszych najważniejszych potrzeb.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.