Giełdy papierów wartościowych

Przedmiotem obrotu rynkowego są zarówno dobra materialne, usługi, jak i papiery wartościowe. Papiery wartościowe, choć mogą mieć też postać materialną jako dokument potwierdzający ich posiadanie, to jednak najczęściej obrót między nimi przebiega tylko w postaci elektronicznej. Transakcje kupna –sprzedaży papierów wartościowych mają miejsce na rynkach kapitałowych, a najbardziej zaawansowanym przejawem takiego rynku są giełdy papierów wartościowych. W Polsce istnieje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej historia sięga czasów przedwojennych. W okresie powojennym w ustroju komunistycznym nie miała racji bytu, więc ponownie reaktywowano warszawską GPW w 1991 roku. Podstawowym zadaniem Giełdy jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi, w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających na giełdzie. Porównanie wartości i ilości tych zleceń pozwala na wyznaczenie aktualnego kursu danego papieru wartościowego, a realizacja transakcji następuje w trakcie sesji giełdowej. Zlecenia giełdowe w praktyce nie wykonuje się bezpośrednio na Giełdzie, a jedynie poprzez rachunki maklerskie. Wykonywanie operacji na tych rachunkach można zlecić biuru maklerskiemu bądź też dokonywać je samodzielnie, poprzez internetowe aplikacje pozwalające na uzyskanie dostępu do własnego rachunku maklerskiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.