System bankowy w Polsce

W minionym ustroju istniał w Polsce Narodowy Bank Polski, który był wprawdzie bankiem centralnym, ale jego działalność była znacznie mniej istotna niż dziś, oraz trzy banki państwowe obsługujące różne grupy ludności oraz rozliczenia międzynarodowe. Po 1989 r. rola NBP wzrosła, a ponadto z jego majątku powstało siedem banków komercyjnych. Dziś nie ma już ani jednego banku, w którym kapitał należałby w większości do państwa, natomiast w polskiej bankowości coraz większą rolę odgrywa kapitał zagraniczny. Funkcjonują również w naszym kraju liczne filie banków zagranicznych. Jeśli przeanalizujemy podział banków w Polsce, znajdziemy w nim pełniący nadrzędną rolę bank centralny, dalej podlegające mu banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz banki specjalne i kasy oszczędnościowe. Banki komercyjne to banki uniwersalne, prowadzące działalność depozytową, kredytową oraz usługi operacyjne. Obsługują one finansowo zarówno ludność, jak i przedsiębiorstwa. Banki specjalne to banki o węższej skali działalności. Wyróżniamy tu banki inwestycyjne, prowadzące głównie obrót papierami wartościowymi, banki hipoteczne, zajmujące się udzielaniem pożyczek hipotecznych, a także instytucje kredytu ratalnego. Banki spółdzielcze wyróżniają się tym, że funkcjonują zarówno jako przedsiębiorstwo, jak i jako zrzeszenie osób fizycznych i prawnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.