Rola pieniądza w dawnej gospodarce

Dziś trudno sobie to wyobrazić, ale nie zawsze pieniądz istniał w takiej formie, jaką znamy dziś. Mało tego, w czasach przedhistorycznych nie był on w ogóle potrzebny – pierwsi myśliwy i rolnicy zdobywali bowiem jedynie tyle pożywienia i produkowali tyle towarów, ile było potrzebne dla nich i ich rodziny. Szybko jednak ludzie zaczęli łączyć się we wspólnoty i w związku z tym pojawili się specjaliści w zakresie wytwarzania poszczególnych dóbr. Produkowali oni zbyt dużo, aby potrafili to samodzielnie zużytkować, stąd pojawiła się potrzeba wymiany towaru za towar. Jednak z uwagi na to, że często proces tej wymiany sprawiał dużą trudność, pojawiły się towary, które były powszechnie uważane za środek wymiany, a to jest podstawową funkcją pieniądza. Tak pojawił się pieniądz towarowy. W zależności od miejsca używano różnych towarów, jednak z czasem za najlepiej spełniające tę funkcję uznano metale szlachetne – srebro i złoto. Tak więc powstał pieniądz kruszcowy. Początkowo za towar odważano określoną ilość złota lub srebra, później z uwagi na możliwość pomyłek przy odważaniu, a także na powtarzające się sytuacja fałszowanie bryłek kruszcu pojawił się pieniądz bity w formie monet. Dopiero po wielu latach stosowania monet pojawiły się noty bankowe, początkowo mające swą wymienialność w złocie, a później oparte na zaufaniu wywodzącym się z gwarancji emitentów – narodowych banków centralnych – o konkretnej wartości danego banknotu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.