Rola nadzoru bankowego

Państwo dba o to, aby funkcjonowanie banków oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w nich depozytów było niezagrożone. W tym celu powołał instytucję sprawującą nadzór nad bankami, którą obecnie jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Nadzór bankowy ma liczne zadania. Możemy wśród nich wymienić zapobieganie utracie płynności finansowej przez banki, niedopuszczanie do naruszeń prawa bankowego i innych przepisów regulujących działalność banków, ocena rentowności banku i zapobieżenie jego ewentualnej likwidacji, określanie zasad bezpiecznego funkcjonowania banku, tzw. norm ostrożnościowych, które mogą wpłynąć np.. na wielkość jego akcji kredytowej. Nadzór udziela zezwoleń na otwarcie nowych instytucji bankowych, a więc w pewnym stopniu wpływa na konkurencję na rynku międzybankowym. Może też podjąć, a nawet niekiedy musi, działania wobec banków, których sytuacja finansowa znacząco się pogarsza. Dotyczą one nie tylko zaleceń czy też działań mających poprawić sytuację finansową banku, na przykład zwiększyć jego kapitał własny. Nadzór ma też uprawnienia do odwołania członków zarządu banku, ustanowienia zarządu komisarycznego, a nawet jego likwidacji czy też upadłości. Działania nadzoru dają gwarancję, że nasze ciężko zarobione pieniądze, ulokowane w banku, po prostu pewnego dnia nie przepadną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.