Rodzaje umów o pracę

Możemy tu wymienić kilka najczęściej spotykanych rodzajów umów o pracę, z którymi prawie każdy z nas zetknął się w swojej karierze zawodowej. Podstawową i do niedawna zdecydowanie dominującą była umowa o pracę na czas nieokreślony oraz na czas określony. Obie te formy zapewniały pracownikom najwięcej praw, m.in. gwarantowały odprowadzanie składek emerytalnych i zdrowotnych przez pracodawcę oraz dawały pracownikowi prawo do urlopu oraz do otrzymywania zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy, a także zachowanie okresu wypowiedzenia. W ostatnich latach coraz więcej ludzi zostaje zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych, czyli w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowa zlecenia zobowiązuje do jak najlepszego wykonywania przez pracownika określonych obowiązków, a umowa o dzieło – osiągnięcia odpowiedniego rezultatu pracy. Pracownik nie ma jednak prawa do urlopu wypoczynkowego ani też do zasiłku chorobowego, a na jego rzecz są odprowadzane tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne i to tylko w ramach umowy zlecenia. Należy też wspomnieć o specyficznych rodzajach umów o pracę, wiążących się z reguły z pewną tymczasowością zatrudnienia. Możemy tu wymienić m.in. kontrakty marynarskie czy też menedżerskie, umowy sezonowe, czy też umowy na zastępstwo oraz wiele innego rodzaju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.