Narodowy Bank Polski

W każdym nowoczesnym państwie musi istnieć bank centralny, który odgrywa bardzo ważną rolę dla funkcjonowania gospodarki danego kraju. W Polsce takim bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Oprócz pełnienia tej funkcji jest on bankiem emisyjnym, czyli czuwa nad produkcją i emisją banknotów i monet naszej narodowej waluty oraz jest bankiem banków, czyli pełni funkcję nadrzędną i nadzorczą w stosunku do banków komercyjnych działających w Polsce. NBP dba również o stabilność wartości pieniądza oraz o stabilność cen, czyli o nieprzekroczenie przewidywanej na dany okres przez Radę Polityki Pieniężnej stopy inflacji. W ramach swej działalności NBP prowadzi właściwą dla danej sytuacji gospodarczej politykę pieniężną, emituje znaki pieniężne, dba o rozwój systemu płatniczego, zarządza rezerwami dewizowymi Polski, co może być źródłem pokaźnej części rocznego zysku NBP, ponadto zajmuje się obsługą skarbu państwa oraz prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną, poprzez liczne konkursy dla dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie portalu edukacji ekonomicznej w Internecie. Na działalność NBP mają też wpływa zachodzące właśnie procesy integracji europejskiej. W ich ramach podejmuje on działania przygotowujące Polskę do przyjęcia euro i w związku z tym dąży do spełnienia wymagań nałożonych na banki centralne państw chcących przyjąć tę walutę jako narodową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.