Jak walczyć ze skutkami inflacji ?

Liczne negatywne skutki inflacji sprawiają, że walka z nią jest dla państwa bardzo ważna. Co roku na podstawie sytuacji gospodarczej ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej dopuszczalny poziom stopy inflacji (obecnie 2,5% +/– 1%). Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie inflacji w wyznaczonych granicach, co nie jest łatwe i często zdarza się, że w ujęciu rocznym inflacja przekracza dopuszczalny pułap. Nie jest możliwe podanie jednego, uniwersalnego i skutecznego sposobu walki z inflacją. Państwo powinno korzystać raczej z wielu dostępnych instrumentów jej ograniczania. Można stosować tu wzrost stóp procentowych i obciążeń podatkowych, należy jednak uważać, żeby nie wywołać przy tym wzrostu bezrobocia i recesji. Innym sposobem jest regulowanie dopływu pieniądza do obiegu gospodarczego poprzez zwiększanie poziomu rezerw obowiązkowych. Wpływa to na zmniejszenie dostępności kredytów, a tym samym mniejszy globalny popyt. Inną metodą jest dążenie państwa do rozbicia istniejących monopoli, gdyż powstanie konkurencji zazwyczaj powoduje spadek cen w tej branży. Ważne też jest dla naszych domowych finansów, abyśmy znaleźli skuteczne metody na zachowanie wartości naszych zaoszczędzonych pieniędzy. Niestety, większość oprocentowania lokat bankowych nie przewyższa znacząco stopy inflacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.