Archive for the ‘Porady finansowe’ Category

Kobiety w biznesie – czy mają szansę konkurować z mężczyznami

Od lat przyjęło się w naszym kraju, że biznesem zajmują się mężczyźni, dla kobiet pozostawiając zajmowanie się domem i dziećmi. W coraz większym stopniu jednak te proporcje zostają zmieniane, a to za sprawą tych właśnie kobiet, którym nie wystarcza zajmowanie się domem. Mamy w naszym kraju wiele kobiet znakomicie wykształconych, które z powodzeniem potrafią prowadzić […]

Prywatny biznes w służbie zdrowia – czy może być opłacalny

Od zawsze chyba służba zdrowia w naszym kraju to była pięta achillesowa, zawsze coś w tej dziedzinie kulało – brakowało pieniędzy w budżecie na sprzęt rehabilitacyjnym, leki, u specjalistów i nie tylko wieczne kolejki, słaba jakość oferowanych usług. Są w naszym kraju koncepcje, żeby w jak najszerszym zakresie służba zdrowia została sprywatyzowana, nastąpiło to już […]

Czy każdy może prowadzić dochodową firmę

Znane polskie przysłowie mówi, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Można to odnieść również do sytuacji zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ci pierwsi narzekają, że ich praca jest ciężka, że są niedoceniani, że pracują dużo, a właściciel firmy nie docenia tego i nie płaci adekwatnie do wypracowanych zysków. Czy jednak łatwo jest założyć firmę […]

Wzrost inflacji – zjawisko nie do uniknięcia

Pomimo danych ekonomicznych, które wskazują, że nasz kraj stosunkowo dobrze radzi sobie z kryzysem gospodarczym w Europie i na świecie, to jednak również my jesteśmy w jakimś stopniu dotknięci tym negatywnym zjawiskiem. Widać to wyraźnie w kilku miejscach, a więc w kwestii rosnącego stale, chociaż nie w aż tak szybkim tempie – bezrobocia, zmniejszenie produkcji […]

Polityka pracownicza przedsiębiorców w Polsce w dobie kryzysu

Widzimy w ostatnim czasie, jak wiele firm bankrutuje w krajach Unii Europejskiej, a te, które nadal przetrwały, drastycznie ograniczają liczbę pracowników, co powoduje w linii prostej ogromny wzrost bezrobocia. Nawet kraje, które jeszcze kilka lat temu były stawiane jako wzorzec przedsiębiorczości i zdrowej gospodarki, jak Hiszpania czy Irlandia, mają wielkie kłopoty, a szeregi bezrobotnych zasilane […]

Czas kryzysu a polityka banków w Polsce

Od czasu rozpoczęcia się kryzysu na rynku nieruchomości i załamanie się giełd światowych w roku 2008, w wielu krajach, nie tylko w Europie, ale i na świecie, sektor bankowy przeżywa kryzys. Nawet wielkie banki, do niedawna stawiane za wzór do naśladowania, borykają się z problemami, a wszystko spowodowane jest dwoma głównymi czynnikami: nadmiernym udzielaniem tak […]

Czy unia fiskalna w Europie to dobry pomysł

W czasie trwającego od kilku lat kryzysu zarówno w sferze gospodarki poszczególnych państw, jak też problemów w sektorze bankowym oraz w sferze kryzysu finansów publicznych, coraz więcej słyszy się głosów, zwłaszcza w kręgach ekonomistów i rządzących w najbogatszych krajach strefy euro, aby w całej Unii wprowadzić tak zwaną unię fiskalną. Główne założenia tego rodzaju unii […]

Czy Polacy uznają walkę z kryzysem za konieczność

Od II połowy 2008 roku, po załamaniu się rynków giełdowych oraz rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, w większości krajów świata i w całej nieomal Europie panuje bądź to poważny kryzys finansowy i gospodarczy, bądź co najmniej spowolnienie gospodarcze. Rządy poszczególnych krajów szukają wyjścia z tak negatywnej dla wszystkich sytuacji, ekonomiści wymyślają wciąż nowe recepty, jednak […]

Kryzys a sytuacja gospodarcza Polski

Od kilku już lat kryzys zarówno gospodarczy, jak też i finansowy zagląda do drzwi coraz to nowych krajów, a gdzie już zawitał, niełatwo jest wyprowadzić gospodarkę danego kraju na prostą. Z strasznymi problemami borykają się Grecja czy Portugalia, walczy nieomal o życie Hiszpania, która kilka jeszcze lat temu była wzorcowym krajem o znakomicie rozwijającej się […]

Jaka recepta na umowy śmieciowe

Dużo mówi się w naszym kraju o umowach tak zwanych śmieciowych – chodzi o formy zatrudniania pracowników nie na umowę o pracę, lecz na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło. Zwłaszcza przedstawiciele związków zawodowych krytykują niezmiennie przedsiębiorców za zatrudnianie pracowników na tego rodzaju umowy, mają też pretensje do rządzących, że nie dokonają zmian w […]