Archive for the ‘podstawowa wiedza’ Category

Inne rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i majątkowe nie wyczerpują katalogu dostępnych dla nas ubezpieczeń, choć niewątpliwie należą do najpopularniejszych. Miliony z nas korzystają bowiem z ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem. Zawarcie takiego ubezpieczenia pozwala nam uniknąć w większości przypadków nieraz ogromnych kwot, jakie musielibyśmy płacić osobie poszkodowanej z tytułu naprawy […]

Pamiętajmy o ubezpieczeniach majątkowych

Mieszkanie, a zwłaszcza własny dom jest zazwyczaj najcenniejszym składnikiem majątku, jaki posiadamy, nawet jeśli jest obciążony hipoteką na rzecz banku. W mieszkaniu mogą się wydarzyć różnego rodzaju szkody, może przykładowo nastąpić awaria naszej pralki i pięknie wykończone mieszkanie zostanie zalane. Podobne awarie, w wyniku których i nasze mieszkanie zostanie zniszczone, mogą się też zdarzyć u […]

Znaczenie ubezpieczeń zdrowotnych

„Zdrowie, ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię straciłh. Te słowa naszego narodowego wieszcza nic nie straciły na swej aktualności do dziś. Dla większości z nas zdrowie jest sprawą najważniejszą i jesteśmy w stanie ponieść na nie nawet duże wydatki. Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie dysponujemy dużymi zasobami finansowymi, albo […]

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia emerytalne służą naszemu zabezpieczeniu na starość, aby nasze dochody w tym okresie, kiedy nie będziemy mogli już pracować, nie uległy znacznemu zmniejszeniu. Powinniśmy jednak także pomyśleć o sytuacji, gdy zdarzy nam się wypadek, wskutek którego poniesiemy znaczny uszczerbek na zdrowiu, ograniczający lub pozbawiający nas możliwości zarabiania, a nawet stracimy życie. W tej sytuacji, jeśli […]

Czy warto dodatkowo odkładać na starość ?

Jak już powiedzieliśmy, system ubezpieczeń emerytalnych nie jest pozbawiony wad. Wynikają one zasadniczo z tych samych powodów, z jakimi musi borykać się II filar. Jeśli bowiem wpłacamy na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, nie unikniemy opłat za zarządzanie czy też ochronę ubezpieczeniową, a także nie mamy gwarancji, czy wartość naszych odkładanych pieniędzy nie spadnie, zamiast wzrosnąć. Wprawdzie […]

Trzeci filar systemu emerytalnego

Wskutek zmian demograficznych i sytuacji politycznej, mimo wprowadzenia nowego systemu emerytalnego i rozbudowania go do dwóch filarów obowiązkowych, uzyskana w ten sposób emerytura nadal nie może być dla nas satysfakcjonująca, a na pewno nie zapewni wakacji pod palmami, jakie pojawiały się w początkowych reklamach OFE. Jeśli ktoś z nas nie chce doznać szoku i otrzymać […]

Drugi filar systemu emerytalnego

Niewydolność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także to, że wpłacane składki nie były przypisywane do indywidualnego konta konkretnej osobie, spowodowały zmianę założeń systemu emerytalnego. Dodano drugi filar, w którym część składek była i jest nadal przekazywana na nasze konta w Otwartych Funduszach Emerytalnych, których zadaniem było inwestowanie tych składek w akcje i obligacje, a tym samym […]

Pierwszy filar systemu emerytalnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych istnieje już od kilkudziesięciu lat i przez długie lata tylko on wypłacał emerytury całym pokoleniom emerytów. System długi czas funkcjonował całkiem dobrze, dlaczego więc zdecydowano się go rozszerzyć i usprawnić ? Stało się tak z kilku przyczyn. Pierwszą były zmiany demograficzne. W tym okresie średni wiek życia wydłużył się o kilka lat […]

System zabezpieczenia emerytalnego

Niewątpliwie każdy z nas, zwłaszcza gdy już przekracza wiek powszechnie uważany za młodość, myśli o zapewnieniu sobie środków na godne życie na emeryturze, gdy już wiek nie pozwoli mu pracować. W jaki sposób odkładamy pieniądze z myślą o emeryturze ? W związku z tym, że gdyby decyzję o tym pozostawić tylko w naszych rękach, część […]

Jak zostać dobrym inwestorem giełdowym ?

Pozornie mogłoby się wydawać, że zostać inwestorem giełdowym nie jest trudno. Wystarczy otworzyć rachunek w biurze maklerskim, wpłacić na niego pieniądze i zlecić biuru kupno akcji. Powstaje jednak w tym momencie pytanie: akcje jakiej spółki kupić ? Odpowiedź na nie nie jest łatwa, gdyż spółek notowanych na Giełdzie, jeśli bierzemy pod uwagę tylko GPW w […]