Archive for the ‘Ofe’ Category

Na emeryturę trzeba oszczędzać samodzielnie

Nie jesteśmy raczej w Polsce przyzwyczajeni do tego, żeby oszczędzać na własną emeryturę. System emerytalny, który na to pozwala a wręcz to promuje funkcjonuje w naszym kraju zaledwie dwadzieścia lat. Raczej myślimy o niej jako o czymś, co po prostu dostaje się od państwa. Dlatego w większości przypadków nie oszczędzamy w trzecim filarze. Według niektórych […]

Dlaczego i jak wybrać OFE samodzielnie

Na przyszłą emeryturę mamy w naszym systemie emerytalnym dość ograniczony wpływ. Pierwszy filar jest właściwie całkowicie poza indywidualną kontrolą, niestety. Drugi filar daje nam pewną swobodę, chociaż także ograniczoną. Nie możemy decydować o wysokości składki przekazywanej do otwartego funduszu emerytalnego, ale możemy chociaż samodzielnie wybrać OFE. Warto skorzystać z tej choćby niewielkiej sposobności do samodzielnego […]

Jak odbywa się losowanie do funduszu emerytalnego

Otwarty Fundusz Emerytalny to podstawa drugiego filaru systemu emerytalnego. Fundusz ten ma za zadanie nie tylko przechowywać ale i bezpiecznie pomnażać złożone w nim środki. Wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 roku i którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu zobowiązani są do wyboru otartego funduszu emerytalnego. Warto to zrobić samodzielnie, żeby choć w ten sposób mieć wpływ […]

Co zrobić, jeśli składki nie są przelewane na rachunek w OFE

Zgodnie z zasadami naszego systemu emerytalnego część składki z ubezpieczenia trafia do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Środki te przekazywane są za pośrednictwem ZUS. Zdarza się jednak, że z raportów przedstawianych przez OFE wynika, że część składek albo nawet żadna składka do funduszu nie spływa. Co należy zrobić w takim przypadku? Po pierwsze upewnić się w funduszu, […]

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku bankructwa OFE

W Polsce w obecnym systemie emerytalnym część składki ubezpieczeniowej trafia do wybranego (lub wylosowanego) otwartego funduszu emerytalnego. Jest to tak zwany drugi, kapitałowy filar systemu. Fundusz ma za zadanie nie tylko przechować, ale i pomnażać powierzony mu kapitał. Musi robić to w sposób bezpieczny, tego wymaga od niego ustawa. Czyli fundusz nie może robić żadnych […]

Kiedy wybiera się Otwarty Fundusz Emerytalny

Kiedy rozpoczyna się umowę o pracę albo staż albo płatne praktyki albo wreszcie kiedy zaczyna się prowadzić własną działalność gospodarczą należy wybrać swój Otwarty Fundusz Emerytalny. Należy to zrobić również wtedy, kiedy otrzyma się zawiadomienie z ZUS o konieczności wyboru funduszu. Jeśli tego się nie zrobi składki najpierw poczekają w ZUSie a następnie zostanie wylosowany […]

Rozsądne planowanie własnej emerytury

Warto pomyśleć o swojej emeryturze już w pierwszym dniu pracy. I nie powinno to ograniczać się tylko do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego. Emerytura pochodząca tylko z dwóch filarów nigdy nie będzie zbyt wysoka. Różne wyliczenia wskazują, że będzie na poziomie od czterdziestu do niemal sześćdziesięciu procent aktualnych zarobków. Wystarczy wyobrazić sobie życie za połowę aktualnych […]

Czy i jak można zmienić OFE

Z Otwartym Funduszem Emerytalnym nie trzeba wiązać się na całe zawodowe życie. Jeśli współpraca z danym funduszem komuś nie odpowiada może zmienić go na dowolny inny. Przy takiej zmianie nie od klienta nie pobiera się żadnych opłat. To nowość, która została wprowadzona dopiero w tym roku. Wcześniej nie można się było bezkosztowo wypisać z funduszu, […]

Ranking OFE publikowany jest co roku

Bardzo ważnym dokumentem w naszym systemie emerytalnym jest oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jest on publikowany co pół roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ranking opiera się na osiągniętych wynikach inwestycyjnych czyli stopach wzrostu. Komisja Nadzoru Finansowego stale gromadzi dane i na ich podstawie oblicza, ile powinna wynosić wymagana stopa zwrotu z inwestycji OFE. Dotyczy to […]

Jakie opłaty są pobierane przez OFE

Powszechne towarzystwa emerytalne pobierają różne opłaty od tego, co jest wpłacane do Otwartych Funduszy emerytalnych. Opłaty pobierane są i od wpływającej składki i od wartości zgromadzonych aktywów. Pierwsze z nich to opłsaty dystrybucyjne, czyli prowizja pobierana od każdej składki. Opłaty od aktywów to inaczej opłaty za zarządzanie. Zależne są od wielkości aktywów oraz od tego, […]