Archive for the ‘nowości biznesowe’ Category

Najnowsze trendy w bankowości

Tradycyjne podziały w bankowości, na pracowników zajmujących się wyłącznie obsługą kasową, wyłącznie udzielaniem kredytów czy też depozytów, powoli odchodzi do lamusa. Dzisiaj pracownik banku powinien nie tylko móc zaoferować klientowi pełną gamę produktów bankowych, ale także być dobrze zaznajomiony z najnowszymi technologiami. Dziś praktycznie każdy szanujący się bank oferuje dostęp do bankowości internetowej, coraz więcej […]

Rola nadzoru bankowego

Państwo dba o to, aby funkcjonowanie banków oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w nich depozytów było niezagrożone. W tym celu powołał instytucję sprawującą nadzór nad bankami, którą obecnie jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Nadzór bankowy ma liczne zadania. Możemy wśród nich wymienić zapobieganie utracie płynności finansowej przez banki, niedopuszczanie do naruszeń prawa bankowego i innych przepisów regulujących […]

Czym są kasy oszczędnościowe ?

W końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać w Polsce pierwsze po II wojnie świtowej spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe. Ich zasada działania jest zbliżona do zasad działania banków spółdzielczych. Inaczej mówiąc, oferują one standardowe produkty i usługi, ale tylko wobec swoich członków. Aby się stać członkiem SKOK-u, należy wykupić udział i z reguły z góry […]

Najważniejsze produkty bankowe

Banki uniwersalne, a takich w Polsce jest najwięcej, oferują swym klientom szeroki wachlarz produktów i usług bankowych. Ogólnie produkty bankowe możemy podzielić na depozytowe i kredytowe. Wśród produktów depozytowych największym zainteresowaniem cieszą się lokaty. Banki oferują je klientom na różny okres, począwszy od lokaty nocnej, poprzez kilkudniowe, kilkumiesięczne, aż do rocznych czy nawet dwuletnich. Produktami […]

System bankowy w Polsce

W minionym ustroju istniał w Polsce Narodowy Bank Polski, który był wprawdzie bankiem centralnym, ale jego działalność była znacznie mniej istotna niż dziś, oraz trzy banki państwowe obsługujące różne grupy ludności oraz rozliczenia międzynarodowe. Po 1989 r. rola NBP wzrosła, a ponadto z jego majątku powstało siedem banków komercyjnych. Dziś nie ma już ani jednego […]

Dlaczego korzystamy z banków ?

Każdy z nas, nawet jeśli jeszcze nie jest, to w przyszłości na pewno będzie klientem jakiegoś banku. Wystarczy przejść się centralną ulicą dużego miasta, aby natrafić przynajmniej na kilka siedzib oddziałów różnych banków, nieraz położonych wręcz obok siebie. Co więc sprawia, że tak chętnie korzystamy z usług banków ? Pierwszym powodem jest niewątpliwie to, że […]

Rola pieniądza dziś

Dziś nadal w roli środka wymiany funkcjonują banknoty i monety, ale coraz więcej operacji bankowych dokonywanych jest w formie pieniądza elektronicznego – wystarczy tu przytoczyć choćby miliony przelewów bankowych wykonywanych codziennie w naszym kraju. Jednak pieniądz to nie tylko środek wymiany. Jest też miernikiem wartości towarów – w nim podawane są ceny towarów, dzięki niemu […]

Rola pieniądza w dawnej gospodarce

Dziś trudno sobie to wyobrazić, ale nie zawsze pieniądz istniał w takiej formie, jaką znamy dziś. Mało tego, w czasach przedhistorycznych nie był on w ogóle potrzebny – pierwsi myśliwy i rolnicy zdobywali bowiem jedynie tyle pożywienia i produkowali tyle towarów, ile było potrzebne dla nich i ich rodziny. Szybko jednak ludzie zaczęli łączyć się […]

Jak walczyć ze skutkami inflacji ?

Liczne negatywne skutki inflacji sprawiają, że walka z nią jest dla państwa bardzo ważna. Co roku na podstawie sytuacji gospodarczej ustalany jest przez Radę Polityki Pieniężnej dopuszczalny poziom stopy inflacji (obecnie 2,5% +/– 1%). Zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie inflacji w wyznaczonych granicach, co nie jest łatwe i często zdarza się, że w ujęciu […]

Negatywne skutki inflacji

Inflacja niesie ze sobą liczne negatywne skutki. Jednym z nich jest spadek wartości pieniądza w czasie, co może zniechęcić do oszczędzania, jeśli nie jest możliwe takie zainwestowanie pieniędzy, aby zrekompensować spadek jego wartości. Gdy inflacja przekształca się w galopującą, firmy mają trudności z rachunkiem ekonomicznym, gdyż nie sposób przewidzieć wtedy kosztów produkcji i cen towarów. […]