Archive for Marzec, 2012

Wyniki Funduszy Emerytalnych

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego jest obowiązkiem każdej osoby, która rozpoczęła pracę. Naturalnie zanim taki pracownik podejmie decyzję, najpierw powinien zastanowić się nad tym, który fundusz będzie dla niego najlepszy. Rzadko zdarza się, żeby ludzie analizowali wszystkie aspekty polityki inwestycyjnej danego OFE. Wiele osób tłumaczy to brakiem zrozumienia podawanych informacji. Zawartość portfela inwestycyjnego jest dla nich […]

Różnice między filarami

Polski system emerytalny został zreformowany w 1999 roku. Wówczas cały system oparto na tak zwanych trzech filarach. Różnice między nimi są istotne jeśli weźmiemy pod uwagę sposób zarządzania gromadzonymi środkami. Pierwszy filar Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który założony jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne, a trzeci to dodatkowe ubezpieczenia takie jak […]

Wysokość minimalnej emerytury

Jednym z pomysłów na zapewnienie w przyszłości godziwej emerytury jest zapewnienie powszechnej emerytury minimalnej. Jej wprowadzenie nie jest zupełnie nowym pomysłem, ale za to ciągle odsuwanym w czasie. Natomiast określenie minimalnej kwoty emerytury pozwoliłoby na ochronę przyszłych emerytów. Chodzi głównie o sytuację, w której okazałoby się, że wypłacana emerytura nie wystarcza na normalne życie emeryta. […]

Polityka inwestycyjna OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny jest drugim filarem systemu emerytalnego w Polsce. Gwarantem jego wypłacalności jest Skarb Państwa. Dlatego ustawa nałożyła na OFE pewne ograniczenia inwestycyjne, które są jednym z zabezpieczeń gromadzonych środków. Polityka inwestycyjna OFE polega na inwestowaniu powierzonych środków tylko w określone instrumenty finansowe. Na rynku inwestycyjnym są one obdarzone małym ryzykiem dużej straty. OFE […]

System zabezpieczeń OFE

System emerytalny w Polsce jest oparty na trzech filarach. Każdy z nich posiada systemy zabezpieczeń gromadzonych składek. W przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych przepisy ustawy nakładają kilka takich zabezpieczeń. Ich działalność kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego, w której skład wchodzą przedstawiciele Rządu oraz Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście w przypadku OFE mamy do czynienia z Gwarancją Skarbu Państwa […]

Stopniowa zmiana systemu

Zmiana systemu emerytalnego to nie tylko polski problem. Widmo światowego kryzysu finansowego nie wzięło się z niczego. Niestety do tej pory duża liczba państw wydawała za dużo niż miała albo nie przeprowadzała potrzebnych reform, które służyłyby ochronie finansów publicznych. Większość państw europejskich skupiła się na ratowaniu budżetów, a te które od dawna nie przeprowadzały zmian […]

Kobieta w OFE

Czy jest jakaś różnica między składkami emerytalnymi odkładanymi przez kobiety i mężczyzn? Oczywiście i rzutuje ona na kwotę końcową, która zostanie wypłacona po przejściu na emeryturę. Po pierwsze kobiety w Polsce nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet jeśli pracują na tych samych stanowiskach. To jest pierwszy powód mniejszej składki na ubezpieczenie emerytalne. Poza tym niektóre […]

Dłuższy okres pracy

Wydłużenie wieku emerytalnego to bardzo trudna zmiana do przeprowadzenia. Chociaż większość ekonomistów jest zdania, że nasze emerytury zyskają na tych zmianach to społeczeństwo nie wierzy w te zapewnienia. Głównym problemem jest fakt, że trzeba będzie dłużej pracować. Młodzi ludzie, pełni sił i zapału raczej na ten temat nie rozmyślają. Cieszą się jednak z obietnic, że […]

Antykobiece próby zmian

Zmiany w polskim systemie emerytalnym są traktowane jako konieczność, którą należy wprowadzić, żeby nasze emerytury uratować. Wszystkie partie polityczne zajęły się przedstawianiem swoich propozycji tych zmian. Jedną z najbardziej krzywdzących jest próba zmniejszenia czasu pracy kobietom, które rodzą dzieci. Sama idea nie jest zła, ale niestety nie proponuje się nic w zamian. Według propozycji jednej […]

Ksiądz w systemie

Według zapowiedzi Rządu zmiany w systemie emerytalnym dotkną nie tylko zwykłych pracowników, ale również grupy zawodowe, które do tej pory były uprzywilejowane. Chodzi tutaj o służby mundurowe, prokuratorów, sędziów oraz górników. Największe kontrowersje wzbudziła zapowiedź objęcia systemem emerytalnym także księży. Okazało się jednak, że zwykły proboszcz czy wikary nie ma nic przeciwko objęciu go obowiązkiem […]